Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Op Lindenhage krijg je de ruimte het beste uit jezelf en de ander te halen

 

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is een uitgangspunt op Lindenhage. Vanuit de basisstof is er een zorgvuldig opgezette zorgstructuur. Hiermee bieden we passend onderwijs aan de leerling en streven we zoveel mogelijk naar maatwerk binnen de groepen. 

Rekenen

In onze kleutergroepen werken we thematisch en staat spelend leren centraal. De thema’s worden o.a. voorbereid aan de hand van de methode Kleuteruniversiteit. Onze kleuters ontwikkelen op deze manier getalbegrip en tijdsbesef. Tijdens het werken aan beginnende gecijferdheid staat o.a. ook meten en meetkunde centraal. Dit proces wordt door de leerkrachten begeleid en gevolgd aan de hand van leerlijnen. Met ouders, verzorgers wordt de ontwikkeling binnen deze leerlijn besproken. Vanaf groep 3 werken onze kinderen met de methodes De Wereld in Getallen, Bareka en Met Sprongen Vooruit.  Lindenhage blijft hierin op zoek naar een prettige combinatie van werken op Chromebooks en papier.

Taal

In onze groepen 1/2 staat elke dag taal centraal. De kleuters ontwikkelen taal. Ze spelen en werken daarbij o.a. aan de doelen boekoriëntatie, verhaalbegrip, taalbewustzijn en interactief taalgebruik. In de groepen 1/2 wordt een basis van letters aangeboden en ontwikkelen de kinderen hun woordenschat.

In onze groepen 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 werken de kinderen met de methode Taal Actief tijdens de taal- en spellingslessen. Naast de taalvaardigheid heeft ook de ontwikkeling van de woordenschat een prominente plaats tijdens de lessen. Vanaf groep 7 wordt ook de spelling van werkwoorden aangeboden.

In al onze groepen worden wekelijks lessen Engels gegeven. We kiezen ervoor hier vroeg mee te beginnen om op deze manier de taalgevoelige periode van kinderen optimaal te benutten.

Lezen

In onze groepen 1/2 wordt gewerkt met leerlijnen voor lezen. De kinderen krijgen hierin alle letters en nieuwe woorden op een spelende manier aangeboden. Op deze manier kunnen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen volgen en stimuleren zodat in groep 3 begonnen kan worden met het aanvankelijk lezen. Op Lindenhage leren de kinderen dit met de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Deze methode voor technisch lezen zorgt ervoor dat onze leerkrachten maatwerk kunnen bieden bij de begeleiding van het leesproces. Vanaf groep 4 werken onze kinderen met de methode Flits! aan voortgezet technisch lezen.

In de groepen 1/2 oefenen we de vaardigheid van begrijpend luisteren met onze kinderen. Vanaf groep 3 werken de kinderen aan het tekstbegrip: het zogenaamde begrijpend lezen. In groep 3 gebeurt dit met de methode Humpie Dumpie. Vanaf de groepen 4 werken we met de methode Nieuwsbegrip en Beter Bij Leren. 

Naast technisch en begrijpend lezen is er vanaf groep 5 aandacht voor studerend lezen (studievaardigheden). Aan de hand van de methode Blits leren de kinderen het verwerken van informatie met behulp van teksten.

 

Website laten maken door Mijndomein | Open cookie voorkeuren