Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Op Lindenhage krijg je de ruimte het beste uit jezelf en de ander te halen

 

Aanmeldingsprocedure

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon of dochter? Dan maken wij graag kennis met u. De aanmeldingsprocedure begint met een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Inge Westerdijk of Wim Joosten.

Tijdens dit gesprek maken ouders, verzorgers en school kennis met elkaar waarna een rondleiding volgt. In het gesprek worden (ondersteunings)behoeften van het kind en kenmerken van de school besproken. Als ouders, verzorgers aangeven dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd.

Het is voor school prettig als kinderen vroegtijdig worden aangemeld. Wij adviseren om dit te doen rond de 2e verjaardag. Ouders, verzorgers worden altijd uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Van tevoren wordt de schoolgids toegestuurd. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op onze school zitten hebben voorrang bij plaatsing. Het door de ouders, verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier wordt in de schooladministratie opgenomen.

Omdat aanmeldingen veelal op zeer jonge leeftijd plaatsvinden en goede informatie van wezenlijk belang is, vragen wij ouders, verzorgers bij de daadwerkelijke plaatsing het startformulier in te vullen.

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen vier jaar zijn. Om jonge kinderen alvast een beetje te laten wennen aan de school, mogen ze 10 ochtenden meedraaien. Ze moeten dan wel 3 jaar en 10 maanden zijn. Vanaf 5 jaar valt de leerling onder de leerplichtwet.

Voordat uw kind komt wennen vindt het kennismakingsgesprek plaats. De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken waarvoor u en uw kind worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt het startformulier besproken en worden u en uw kind wegwijs gemaakt in de groep. Zes weken na het kennismakingsgesprek vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders, verzorgers. Er wordt kort uitgewisseld hoe het op dat moment met het kind gaat. Vinden er na ongeveer 6 weken 10-minutengesprekken plaats, dan vervalt het evaluatiegesprek.

 Schooljaar 2023 / 2024 worden de kinderen t/m half juni 2023 geplaatst. Wanneer kinderen instromen in een groep, verandert dit de dynamiek in de groep. Vanaf half juni willen we met de bestaande groep toewerken naar het einde van het schooljaar. Kinderen die na half juni of  in juli of augustus 2021 vier jaar worden starten na de zomervakantie. Voor deze kinderen zijn er geen kennismakingsochtenden.

Onze school houdt op het einde van het schooljaar een centrale kennismakingsmiddag waarbij alle leerlingen ‘op bezoek’ gaan bij de nieuwe leerkracht van het volgende schooljaar. Ook leerlingen die na de zomervakantie nieuw op school komen, worden voor deze middag uitgenodigd.

Tussentijds aanmelden

Wanneer uw kind al onderwijs volgt op een andere basisschool kunt u uw kind in principe alleen aanmelden voor het daarop volgende schooljaar (in dit geval schooljaar 2024-2025). Tenzij er sprake is van een verhuizing van het kind naar een woonadres in Zevenaar. In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak. 

Website laten maken door Mijndomein | Open cookie voorkeuren