Welkom op de website van basisschool Lindenhage!Op deze site vindt u informatie van onze school, zowel in organisatorische als inhoudelijke zin.
Wij proberen u een indruk te geven over onze manier van werken en hoe wij omgaan met een aantal praktische zaken.
Bovendien willen wij u kennis laten maken met onze uitgangspunten en doelstellingen: hoe wij omgaan met de zorg voor kinderen, hoe wij contacten met ouders onderhouden, wat onze afspraken en regels zijn, hoe wij omgaan met pestgedrag, etc.
Ook laten we u kennis maken met activiteiten van onze kinderen d.m.v. foto’s en werkjes van kinderen. Een interactieve website toont een interactieve school.
Via deze site willen wij het beeld dat u vormt van onze school verlevendigen. Nog beter kunt u die ervaren als u eens komt kijken in onze school. U bent van harte welkom.


Ruud Kraaijvanger
Directeur

 


Actuele informatie: