Welkom op de website van basisschool Lindenhage!Op deze site vindt u informatie van onze school, zowel in organisatorische als inhoudelijke zin.
Wij proberen u een indruk te geven over onze manier van werken en hoe wij omgaan met een aantal praktische zaken.
Bovendien willen wij u kennis laten maken met onze uitgangspunten en doelstellingen: hoe wij omgaan met de zorg voor kinderen, hoe wij contacten met ouders onderhouden, wat onze afspraken en regels zijn, hoe wij omgaan met pestgedrag, etc.
Via deze site willen wij het beeld dat u vormt van onze school verlevendigen. Nog beter kunt u die ervaren als u eens komt kijken in onze school. U bent van harte welkom.


Frank Sessink
Directeur 

 


Actuele informatie: